ALGEMENE VOORWAARDEN ELDON ROADSTER NEDERLAND

Eldon Roadster Nederland
Hearewei 21 A
9035 EH DRONRYP
Telefoon: 06- 18 42 62 49
Email: info@eldonroadster.nl

KvK 62815830

Rekeningnummer:
IBAN: NL85 ABNA 0880 5008 16

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met Eldon Roadster Nederland voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Levertijd

Producten die uit voorraad leverbaar zijn, worden zo spoedig mogelijk na betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan Eldon Roadster Nederland verzendkosten in rekening brengen. De levering vindt plaats op het bij Eldon Roadster Nederland bekende postadres. Wij zijn als importeur van o.a. RCC seats afhankelijk van de fabrikant. Vertragingen vanuit de fabrikant, leveranciers en andere partijen betrokken bij het productieproces en levering zijn niet aan te rekenen aan Eldon Roadster Nederland en vallen onder overmacht. In geval van vertraging door iedere vorm van overmacht of andere bijzondere situaties kan Eldon Roadster Nederland niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling & verzending

De betaling en verzending geschieden door middel van vooruitbetaling. Bij op maat gemaakte producten geldt een betalingsvoorwaarde van 50% bij order en 50% voor levering. Bij betaling dient u bovenstaande rekeningnummer te gebruiken ten name van Eldon Roadster Nederland.

Prijzen

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). Aan onze verkoopprijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat er nadat de betaling van de bestelling is gedaan de prijs alsnog wijzigt. Wij zijn afhankelijk van grondstof/leveranciersprijzen. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie

Eldon Roadster Nederland biedt geen verdere garantie op geleverde zaken dan de garantie van de fabrikant. De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, of incompleet is, dan dient de afnemer Eldon Roadster Nederland hierover in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering.

Retourneren

Retourneren van anders dan standaard producten is niet mogelijk. Dat wil zeggen, speciaal voor u bestelde kleurcombinaties en/of voorzien van anders dan standaard logo kunnen niet worden geretourneerd. Afnemer kan hiervoor geen geld retour ontvangen.

Bij bestelling van grotere aantallen, bulk, (lees: meer dan 2 stoelen) vervalt het retourrecht. Eldon Roadster Nederland geeft geen geld (of andere vergoedingen zoals bv waardebonnen) retour over dergelijke bulkaankopen. Mocht er technisch iets mis zijn met een stoel kan hier over per stoel worden gesproken. Hierboven genoemde voorwaarden zijn daarop van toepassing. 

RCC seats

Benadrukt dient te worden dat er door de fabrikant wordt aangegeven dat de stoelen niet zijn voorzien van enige vorm van keuring, homologatie of certificering. Ondanks de uiterste precizie waarmee de stoelen worden gemaakt en de proeven die in huis zijn gedaan om de stevigheid te testen, kan de fabrikant of leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade bij gebruik van de stoelen. Het installeren en gebruiken van de stoelen is geheel op eigen risico van de eindgebruiker / klant. Deze producten worden met de hand gemaakt. Er kan derhalve niet worden uitgesloten dat er kleine imperfecties op/in de producten kan zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iets in het spuitwerk of stiksels van de alcantara padding etc.


Race Simulatoren

Gebruik van de race simulatoren en stoelen is geheel op eigen risico van de eindgebruiker / klant. Deze producten worden met de hand gemaakt. Er kan derhalve niet worden uitgesloten dat er kleine imperfecties op/in de producten kan zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iets in het spuitwerk of stiksels van de alcantara padding etc. Wij bouwen de race simulatoren met de hand en zijn voor de gebruikte materialen afhankelijk van leveranciers. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen die zijn opgelopen bij het gebruik van de simulator, op welke manier dan ook. Het gebruik is op eigen risico van de eindgebruiker.


Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto’s, zijn eigendom van Eldon Roadster Nederland en worden beschermd door auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren. De prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/fouten.